Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνα, ΚΕΚ ΣΒΙΕ

Η ΣΒΙΕ δυναμικά στη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση .Το Κέντρο Επαγγελματική Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. ιδρύθηκε την άνοιξη του 2000 από τους κ.κ Γ. Καστρινάκη - Δρ. Φουντουκάκο και ήρθε να προστεθεί στον υπάρχοντα εκπαιδευτικό όμιλο των ίδιων, που αποτελείτε από τις Σχολές Σ.Β.Ι.Ε. καθώς και το ιδιωτικό ίδρυμα Πανεπιστημιακού επιπέδου I.S.T. Studies.

καταχωρήστε την επιχείρηση σαςκαταχωρήστε την επιχείρηση σας

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνα ΚΕΚ ΣΒΙΕ 

φόρτωση χάρτη της επιχείρησης ΚΕΚ ΣΒΙΕ

εύρεση διαδρομήςΚέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΚΕΚ ΣΒΙΕ - προφίλ

Η ΣΒΙΕ δυναμικά στη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση

Το Κέντρο Επαγγελματική Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. ιδρύθηκε την άνοιξη του 2000 από τους κ.κ Γ. Καστρινάκη - Δρ. Φουντουκάκο και ήρθε να προστεθεί στον υπάρχοντα εκπαιδευτικό όμιλο των ίδιων, που αποτελείτε από τις Σχολές Σ.Β.Ι.Ε. καθώς και το ιδιωτικό ίδρυμα Πανεπιστημιακού επιπέδου I.S.T. Studies.

Στόχος του Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. είναι να αποτελέσει ένα πρότυπο κέντρο συνεχιζόμενης κατάρτισης, το οποίο βασίζεται πάνω σε σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

Τόσο η υλοτεχνική υποδομή, όσο και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό του φορέα, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την πορεία του στο χώρο της κατάρτισης.

Όλεςοι προσφερόμενεςυπηρεσίες του Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. στεγάζονται σε ένα ιδιαίτερο κτίριο 700 m², δυναμικότητας 200 καταρτιζομένων ανά ωράριο λειτουργείας, με διοικητικό προσωπικό όπου μαζί με τους εξωτερικούς συνεργάτες ξεπερνά τα 20 άτομα, οι καταρτιζόμενοι για το τρέχον χρονικό διάστημα ανέρχονται στους 164 και το εκπαιδευτικό προσωπικό (απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ, στην πλειοψηφία τους κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών επιπέδου Master και Διδακτορικών διπλωμάτων) πλέον των 30. Η άρτια εκπαίδευση τους αλλά και η επιστημονική τους κατάρτιση, εξασφαλίζει στους καταρτιζόμενους γνώσεις και εμπειρίες τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στη σύγχρονη ανταγωνιστική εποχή μας.

Σκοπός του Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή ευέλικτων προγραμμάτων στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Υγείας και πρόνοιας
 • Οικονομίας και διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουρισμου και Παροχής Υπηρεσιών

Προγράμματα που απευθύνονται σε άνεργους:

To Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ο ΟΑΕΔ, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προκηρύσουν επιδοτούμενα προγράμματα στα οποία λαμβάνει μέρος ο φορέας μας με επιτυχία. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η απόκτηση από τους καταρτιζόμενους εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την ένταξη τους με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια τους είναι τρείς μήνες και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η πρακτική διεξάγεται σε συνεργαζόμενες με το Κ.Ε.Κ. επιχειρήσεις.

Προγράμματα που απευθύνονται σε εργαζόμενους

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η επιλογή της ενδοεπειχηρισιακής Εκπαίδευσης από μια επιχείρηση, στοχεύει στο να συμπληρώνει και να αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες των στελεχών της, σε συνάρτησ με τις ανάγκες ανδιάρθρώσης - αναβάθμισης της λειτουργίας και των προϊόντων της. Η ενδοεπιχειρησιακά Εκπαίδευση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξης της εταιρείας και το μοναδικό μέσο προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και βελτίωση της θέσης των εργαζομένων.

Τα προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα:

 • Να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται σύμφωνα με τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών αναγκών της εταιρείας
 • Να επιδοτούνται μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ 0,45%

Αυτοχρηματοδοτούμενα Σεμινάρια

Το Κ.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί σεμιναριακούς κύκλους σπουδών ανοικτής συμμετοχής. Διαθέτοντας εξειδικευμένο και υψηλού επιστημονικού επιπέδου διδακτικό προσωπικό και έχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, πραγματοποιεί σεμινάρια που ανταποκρίνονται με επιτυχία στη νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας καθώς επίσης και στις προκλήσεις της εποχής.

Τα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής και Τουρισμού και Παροχής Υπηρεσιών τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε στέλεχος επιχείρησης ή οποινδήποτε άλλον επιθυμεί να εμπλουτίσει και να εκσυγχρονίσει τις γνώσεις του για μια επαγγελματική του άνοδο.

 • ΚΕΚ ΣΒΙΕ
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Νομός Αττικής
 • Αθήνα
 • ΠΕΙΡΑΙΩΣ 57
 • 105 53
 • 210 33 12 992
η αξιολόγηση σας για την επιχείρηση " ΚΕΚ ΣΒΙΕ " είναι:
συνολική εικόνα:

αποστολή
αξιολογήσεις της επιχείρησης από τα μέλη του 4umarket.gr :

Δεν έχουν γραφτεί αξιολογήσεις για την επιχείρηση, γίνετε ο πρώτος που θα την αξιολογήσει !!!